Cách gỡ ứng dụng hoặc game bạn đã thêm:

  • Nhấp vào góc ở trên cùng bên phải Facebook.
  • Chọn Cài đặt & quyền riêng tư, rồi nhấp vào Cài đặt.
  • Trong menu bên trái, bạn hãy nhấp vào Ứng dụng và trang web.
  • Đi đến ứng dụng hoặc trang web bạn muốn gỡ, rồi nhấp vào Gỡ bên cạnh tên của ứng dụng hoặc trang web đó.
  • Bạn có thể chọn:
    • Xóa bài viết, video hoặc sự kiện mà [ứng dụng hoặc trang web] đã đăng trên dòng thời gian của mình.
    • Cho phép Facebook thông báo với [ứng dụng hoặc trang web] rằng bạn đã gỡ kết nối đăng nhập. Họ có thể sẽ hướng dẫn bạn đăng nhập bằng cách khác.
  • Nhấp vào Gỡ một lần nữa để xác nhận.